Kredi Kartı Aidat İtiraz Dilekçe Örneği İndir

Birçok banka kredi kartı aidatı adı altında vatandaşlardan para almaktadır.Ama yeni kanun ve dava sonuçlarına göre bu aidatlar geriye dönük 10 yıla kadar tekrar geri alınabilmektedir.Bu kredi kartı aidat itiraz dilekçe örneğini kendinize göre düzenleyip gerekli kurumlara verdiğiniz taktirde kredi kartı aidatı adı altında çekilen paralarınızı tekrar alabilirsiniz

images

 

……………… BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
(Banka adresi )

Konu : Kredi kart yıllık üyelik ücreti hk.

Hamili olduğum ………………… nolu kredi kartından ……. yılı ………. ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde …… TL. kredi kartı yıllık üyelik ücreti kesildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Hesap Bildirim Cetveli ile kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesinde düzenlenen ” Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.

Yukarıda saydığım nedenlerle ……. yılı ……… ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan yıllık üyelik ücretine itiraz ediyor ve talep edilen ve kesilen …… TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu talep ediyorum. Aksi halde yasal yollara başvuracağım hususunu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

Adres : Ad-Soyad
İmza

Tags: , , ,

Comments are closed.