Boşanma Dilekçesi Örneği

Çarşamba, Ağustos 7th, 2013

Boşanma davalarında kullanılan boşanma dilekçe örneği sitemizden indirebilirsiniz.Dilekçe örneğini kendinize göre düzenleyiniz

images

……………………… AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : ……………. ………………
….. …………….. ………. ………….. …….
VEKİLİ : ……………. ……………………
…. ……………… … …………………….
DAVALI : ………………… ……………….
…………… …………… ……………………

DAVA KONUSU : Şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması
sebebiyle boşanma talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

1. Müvekkilem …………. ……………., eşi …………. ………….. ile yaklaşık yirmi dört yıl önce evlenmiştir. Bu evlilikten şu an itibariyle reşit olan bir kız çocukları olmuştur. Müvekkilem, son dört yıldır eşi ile fiilen ayrı yaşamaktadır. Artık karı-koca hayatını ve evlilik birlikteliğini sürdürmelerinin imkanı ve faydası kalmamıştır.

2. Bu maddeye evliliği devam ettirmenin neden mümkün olmadığı, şiddetli geçimsizliğin sebepleri,taraflar arasındaki sorunlar ayrıntılı bir şekilde yazılır.

3. Ayrı ayrı olaylar daha iyi anlaşılabilmesi farklı maddelere yazılabilir.Örneğin bir maddeye eşin, evlilik sorumluluğunu taşımadığı yazılırken diğer maddeye ise, eşler arasında boşanmaya sebep veren olaylar yazılabilir.

4. Nafaka , maddi ve manevi tazminat talebi var ise ayrıntılarıyla bu maddeye yazılabilir.

HUKUKİ SEBEPLER : MK, HUMK, ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanıklar.

NETİCE ve TALEP :

Yukarıda açıklanan hususlara ve davada sunulacak delillere istinaden;

1. Müvekkilim ile davalının şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmalarına,

2.Talep edilen nafakya karar verilmesine,

3. Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa tahmiline
karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/….

Ad-Soyad,Varsa Avukat Adı Soyadı

İmza

Mazeret İzni Hazır Dilekçe Örneği

Çarşamba, Ağustos 7th, 2013

Mazeret izni dilekçe örneğini sitemizden indirebilirsiniz

 images

 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

 

Evlilik mazeretim nedeniyle 17.10.2013 tarihinden itibaren 7 (yedi) gün mazeret izinli sayılmam için gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

 

İZİN İSTEYEN PORSONELİN:                                                                                                                                15/10/2013

ADI VE SOYADI                               :

GÖREV YERİ                                     :

GÖREVİ-T.C. KİMLİK NO              :

İZİNİ GEÇİRECEĞİ ADRES          :