Kredi Kartı Aidat İtiraz Dilekçe Örneği İndir

Çarşamba, Ağustos 7th, 2013

Birçok banka kredi kartı aidatı adı altında vatandaşlardan para almaktadır.Ama yeni kanun ve dava sonuçlarına göre bu aidatlar geriye dönük 10 yıla kadar tekrar geri alınabilmektedir.Bu kredi kartı aidat itiraz dilekçe örneğini kendinize göre düzenleyip gerekli kurumlara verdiğiniz taktirde kredi kartı aidatı adı altında çekilen paralarınızı tekrar alabilirsiniz

images

 

……………… BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
(Banka adresi )

Konu : Kredi kart yıllık üyelik ücreti hk.

Hamili olduğum ………………… nolu kredi kartından ……. yılı ………. ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde …… TL. kredi kartı yıllık üyelik ücreti kesildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Hesap Bildirim Cetveli ile kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesinde düzenlenen ” Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.

Yukarıda saydığım nedenlerle ……. yılı ……… ayına ait Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan yıllık üyelik ücretine itiraz ediyor ve talep edilen ve kesilen …… TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu talep ediyorum. Aksi halde yasal yollara başvuracağım hususunu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

Adres : Ad-Soyad
İmza

Üniversitelerde Tek Ders Sınavına Girmek İçin Dilekçe Örneği İndir

Çarşamba, Ağustos 7th, 2013

Üniversiteden mezun olmak için tek ders sınavınız kaldıysa bu dilekçe örneği ile tek ders sınavına girebilirsiniz

images

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

Yüksekokulunuz  ……………… Bölümü ………..  numaralı öğrencisiyim. 20  -20   Eğitim-Öğretim Yılı sonunda mezun olabilmem için,………..tarihinde …….günü saat …..yapılacak olan tek ders sınavına aşağıda kodu ve adı yazılı dersten girmek istiyorum. ……./……/20

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

Ad Soyadı                                                                                                                                 İmza

 

 

Dersin Kodu ve Adı             Dersi Okutan Öğretim Elemanı Unvanı Adı-Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES:                               

 

 

 

TEL:                                     

 

 

 

 NOT: Beyan ettiğim bilgilerin doğru olmaması durumunda sınavımın geçersiz sayılmasını kabul ederim.

 

 

http://www.cvornekleri.com/universitelerde-tek-ders-sinavina-girmek-icin-dilekce-ornegi-indir.html